Aktualności
Czas na trening
jest zawsze!
Klub NAUKA BIEGA
Spotkania Biegowe
SPORTOLOGIA
Żyj zdrowo i z pasją !
Dołącz do nas !
Współpraca
Razem nam po drodze :-)
Wspieraj sport !

Misja Stowarzyszenia

Misja i sposoby działania:
 


Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1. Propagowanie oraz promocja zdrowego trybu życia jak i aktywności fizycznej.
 2. Rozpowszechnianie idei aktywnego spędzania czasu w tym różnych form ćwiczeń fizycznych: m.in. bieganie, pływanie, jazda na rowerze poprzez organizowanie grup ćwiczących pod okiem trenera.
 3. Promocja zdrowego i racjonalnego odżywiania zgodnie z piramidą żywności.
 4. Promocja zdrowia – poprzez organizacje przedsięwzięć na rzecz zwiększania świadomości ludzkiej na temat zdrowia i badań podczas uprawiania sportu.
 5. Promocja mody na sport i rekreację ruchową jako alternatywnych sposobów spędzania czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz aktywnego trybu życia, działania na rzez wzmocnienia więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
 7. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych.
 8. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze oraz ośrodkami akademickimi.
 9. Inicjowanie i popieranie inicjatyw sportowych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie wspólnych treningów, wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe, uczestniczenie w imprezach sportowych.
 2. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych i społecznych.
 3. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
 4. Organizowanie i inicjowanie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, odczytów, konferencji, konkursów i dyskusji publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
 5. Organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą.
 6.  Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębianie wiedzy na temat aktywnego trybu życia. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i innych form prezentacji Stowarzyszenia w Internecie.
 7. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą - zainteresowanych i wspierających jego cele,
 8. Działania marketingowo -promocyjne.
 
 

Cookies

Ta strona używa Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej